LG TRIUMPH

LG TRIUMPH

                         .. Triumf na Vaše pole..

Typ: šesťradový

Kvalita: nesladovnícka

Popis:

  • veľmi výnosná šesťradová odroda, registrovaná v ČR v roku 2017

Prednosti:

  • najvýnosnejšia šesťradová odroda po dvoch rokoch registračných skúšok ÚKZÚZ v rokoch 2015–2017
  • odroda odolná voči poliehaniu
  • výborný zdravotní stav

Hospodárske vlastnosti:

  • Výnos zrna v ČR v registračných skúškach ÚKZÚZ v rokoch 2015 a 2017

Pozn.: Výnos zrna v % je uvedený na priemer kontrolných odrôd KWS Meridian, Sylva a Titus v neošetrenej a ošetrenej variante pestovania. N – neošetrená, O – ošetrená

Agrotechnické odporúčania:

  • Morforegulátory rastu

Pri nižšej intenzite pestovania nie je aplikácia potrebná, odroda je odolná voči poliehaniu. Pri vysokej intenzite pestovania je možné použiť nižšiu dávku pre skrátenie stebla.

  • Fungicídna ochrana

Odroda má výborný zdravotní stav. Potrebu fungicídneho ošetrenia posúdiť podľa odolnosti odrody a infekčného tlaku príslušnej choroby.

Zástupca pre ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

 

Na stiahnutie:

LG TRIUMPH – produktový list

Zaujíma vás doprava do vašej obce?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.