Jačmeň jarný (7)

Jačmeň ozimný (6)

Ovos siaty (4)

Raž ozimná (1)

Tritikale jarné (1)

Tritikale ozimné (1)

Pšenica jarná (2)

Pšenica ozimná (43)