LAUDIS 550

LAUDIS 550

Česká odroda vyšľachtená na šľachtiteľskej stanici v Hrubčiciach. Druhá najpestovanejšia odroda v ČR, osvedčená a výnosná odroda pre České pivo.
Zaradená na zelenej listine spoločnosti Heineken Slovensko.

Prednosti

  • druhá najpestovanejšia odroda v ČR v roku 2018 s podielom množiteľských plôch 11,36 %
  • výberová sladovnícka kvalita, odroda doporučená Výskumným ústavom pivovarským a sladovarským pre výrobu piva s CHZO České pivo
  • najpestovanejšia odroda na české pivo v okrese Prostějov v roku 2018
  • absolútna odolnosť voči múčnatke trávovej (Mlo)

 

Hospodárske vlastnosti

Kvalita v skúškach pre doporučenie odrôd ÚKZÚZ v rokoch 2014–2017

NL

(%)

E

(%)

RE45

(%)

K

(%)

DM

(WK)

DSP

(%)

F

(%)

BGw

(MG/L)

11,2 82,0 38,2 42,9 333 80,6 86

           184

Pozn.: NL – obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE45 – relatívny extrakt pri 45 °C, K – Kolbachovo číslo, DM – diastatická mohutnosť, DSP – dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov.

 

Agrotechnické odporúčania

Pestovanie

Plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Agrotechnika vychádza zo všeobecných zásad výroby zrna pre sladovnícke účely.
Ošetrenie morforegulátormi rastu odporučené pre spevnenie stebla, použitie podľa miestnych podmienok a v termíne podľa odporúčaní pre zvolený prípravok.

 

PRÁVNE CHRÁNENÁ ODRODA

Držiteľ šľachtiteľských práv: Limagrain Europe S.A.

 

NA STIAHNUTIE:

LAUDIS – produktový list

LAUDIS

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku