SU ELLEN

SU ELLEN

SU ELLEN je najskoršia odroda ozimného jačmeňa, nahrádzajúca LAVERDA a WENDY. Má rýchly počiatočný vývoj, strednú odnožovaciu schopnosť, a dobrú odolnosť proti poliehaniu. Vyniká vysokou odolnosťou k přísuškům a výnimočnou HTZ presahujúcou 48 g. Je ideálna pre ľahké, písčité až kamenité pôdy a menej živinovo zásobené pozemky.

..Skorá, silná, spoľahlivá..

 

Jačmeň ozimný SU ELLEN je novinkou medzi odrodami, ktorá nahrádza zavedené odrody LAVERDA a WENDY. Je to najskoršia odroda v sortimente, stredne vzrastná so strednou odnožovacou schopnosťou a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Vyniká mimořádne rýchlym nalievaním zrna a vysokou HTZ, presahujúcou 48 g.

Odporúčania pre pestovateľov:

  • Odroda SU ELLEN dosahuje špičkové výsledky aj v aridných podmienkach južného Maďarska a podobné výsledky preukazuje aj v ČR. Je veľmi vhodná do ľahkých písčitých až kamenitých pôd a dobre si poradí aj na bonitne slabších a menej živinovo zásobených pozemkoch.

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku