SOMTUOSO CS

SOMTUOSO CS

  • Skorá osinatá odroda s vysokým výnosom a vynikajúcou odolnosťou voči prísuškom
  • Rastliny nižšie so strednou až vyššou odnoživosťou, ktoré dobre pokrývajú pôdu, s dobrou odolností voči poliehaniu a vysokou zimuvzdornosťou
  • Odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí
  • Vynikajúca odolnosť voči napadnutiu hrdzou plevovou, dobrá odolnosť voči fuzariózam klasu a komplexu listových chorôb.
  • Znáša siatie po obilovine

 

Majiteľ/ šľachtiteľ odrody: Caussade Osiva, s.r.o.

Zaujíma vás doprava do vašej obce?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.