SOMTRI

SOMTRI

Dlhodobo najrozšírenejšia odroda v ČR vhodná pre krmovinárske účely i výrobu bioplynu.

 

PREDNOSTI

  • vysoký výnos zrna i zelenej hmoty
  • pevné, silné steblo odolné voči poliehaniu
  • veľké zrno s veľmi vysokou HTZ (ZVO 44,4 g, RVO 47,9 g)

 

CHARAKTERISTIKA

  • presievkový typ
  • uplatnenie: na zrno, na siláž pre výrobu bioplynu
  • skorosť: poloneskorá odroda
  • rajonizácia: KVO, RVO, OVO, ZVO
  • predplodina: obilnina, kukurica, a ost.
  • termín výsevu: skorý ATT

 

                     HOSPODÁRSKE VLASTNOSTI

Stredne vysoké rastliny (cm)

102

Odolnosť voči poliehaniu

9

Odolnosť voči hrdzi pšeničnej

7

Odolnosť voči múčnatke trávovej

5

Odolnosť voči braničnatkám na liste i v klase

7,5

         

          Hodnotenie vlastností 9–1: 9- najlepšia, 1- najhoršia

 

 

AGROTECHNICKÉ ODPORÚČANIA

Pestovanie

Odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Včasný termín siatia pre dobré odnoženie a čo najdlhšiu vegetačnú dobu. Ošetrenie morforegulátormi rastu nie je potrebné vzhľadom k veľmi vysokej odolnosti odrody voči poliehaniu.

 

PRÁVNE CHRÁNENÁ ODRODA

Držiteľ šľachtiteľských práv: Limagrain Europe S.A.

 

NA STIAHNUTIE:

SOMTRI – produktový list

SOMTRI

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku