RGT NOUCAMP

RGT NOUCAMP

RGT Noucamp je z kríženia odrôd Baryton a Bardotka.

V štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP-u dosiahla za tri roky priemer úrod 111 percent na kontroly. Úrodovú stabilitu preukázala aj v suchších podmienkach.

V roku 2017 v lokalite Želiezovce vplyvom sucha mala o niečo nižšiu objemovú hmotnosť. Naopak zvýšil sa obsah dusíkatých látok, rovnako dobré bolo aj číslo poklesu.

RGT Noucamp veľmi dobre odnožuje, preto je vhodná na neskorú sejbu.

Má dobrú odolnosť proti fuzariózam, vďaka čomu sa môže pestovať po kukurici na zrno.

 

Viac informácií o odrode nájdete na nasledujúcom linku: 

http://www.vpagro.sk/fotos/pdf/vpagro_katalog_ozimu_svk_2017_8.pdf

 

Majiteľ/ šľachtiteľ odrody: RAGT Czech s. r. o., CZ.

Zaujíma vás doprava do vašej obce?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.