RGT LAUROT

RGT LAUROT

  • RGT Laurot je pokračovaním obľúbenej odrody Barroko
  • Vyznačuje sa vysokou odnožovacou schopnosťou
  • Je vhodná aj pre neskoršie termíny sejby
  • Dosahuje stabilne vyšší obsah dusíkatých látok aj v pestovateľsky horších podmienkach

 

Viac informácií o odrode nájdete na nasledujúcom linku: 

http://www.vpagro.sk/fotos/pdf/vpagro_katalog_ozimu_svk_2019_0519_7.pdf

 

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku