PS LUBICA

PS LUBICA

…VYSOKÁ KVALITA NA ÚROVNI ŠPALDOVEJ PŠENICE – BEZ POTREBY ODPLEVOVANIA…

Registrovaná 2014

  • Prvá slovenská odroda – kríženec pšenice letnej s pšenicou špaldovou.
  • Odroda si po nutričnej stránke zachováva kvalitu špaldovej pšenice a dosahuje vysoké úrody zrna, ktoré netreba odplevovať.
  • Neskorá odroda, vysokého vzrastu.
  • Klas má tvar polokyjakovitý, dlhý, riedky
  • PS Lubica má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok a lepku, číslo poklesu má vysoké a stabilné.
  • Odolnosť proti listovým škvrnitostiam, klasovým chorobám, hrdzi pšenicovej múčnatke a fuzáriu
  • Vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.
  • Odporučený výsevok je 4,5 – 5 mil. klíčivých zŕn na ha – podľa výrobnej oblasti.

 

Majiteľ/ Šľachtiteľ odrody: NPPC-VÚRV 

Zaujíma vás doprava do vašej obce?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.