OVERTURE

OVERTURE

Preferovaná sladovnícka odroda s každoročným významným navýšením dopytu spracovateľov v ČR a SR. Novo zaradená na zelenú listinu spoločnosti Heineken.

Prednosti

  • tretia najpestovanejšia odroda v ČR a druhá najpestovanejšia v SR v roku 2018
  • odroda s výberovou sladovníckou kvalitou
  • odroda s najvyšším obsahom extraktu
  • vysoký výnos zrna v skúškach pre doporučovanie odrôd ÚKZÚZ i na prvých prevádzkových plochách
  • veľké zrno s vysokou HTZ (48 g)
  • výborný zdravotný stav
  • odroda odolná voči múčnatke trávovej  (gén Mlo)

 

Hospodárske vlastnosti

Kvalita v skúškach pre doporučenie odrôd ÚKZÚZ v rokoch 2014 – 2017

NL

(%)

E

(%)

RE45

(%)

K

(%)

DM

(WK)

DSP

(%)

F

(%)

BGw

(MG/L)

10,3 83,8 48,5 47,9 332 83,2 90

            136

Pozn.: NL – obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE45 – relatívny extrakt pri 45 °C, K – Kolbachovo číslo, DM – diastatická mohutnosť, DSP – dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov.

 

Agrotechnické odporúčania

Pestovanie

Plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Agrotechnika vychádza zo všeobecných zásad výroby zrna pre sladovnícke účely. Ošetrenie morforegulátormi rastu na spevnenie stebla použiť podľa miestnych podmienok a v termíne podľa odporúčaní pre zvolený prípravok.

 

PRÁVNE CHRÁNENÁ ODRODA

Držiteľ šľachtiteľských práv: Limagrain Europe S.A.

 

NA STIAHNUTIE:

OVERTURE – produktový list

OVERTURE

Zaujíma vás doprava do vašej obce?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.