LG ABSALON

LG ABSALON

LG ABSALON

✔ Skorá úrodná odroda vhodná aj do
teplejších a suchších oblastí
✔ Kvalita A s veľmi vysokou OH
✔ Rezistencia proti pravému steblolamu
(gén Pch1) → bezproblémová sejba po
obilnine
✔ Vynikajúci zdravotný stav celej rastliny
✔ Krátka odroda (86 cm)
✔ Veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
✔ Zvláda aj neskorú sejbu
✔ Veľmi dobrá zimuvzdornosť
✔ TreƟ a najpestovanejšia odroda v ČR

..LG ABSALON na poli je šampión..

 

Výborná pekárenská kvalita „A“ s vysokou
objemovou hmotnosťou
Výbornú kvalitu potvrdil LG Absalon ako v skúškach SDO,
tak aj pri testovaní pekárenskej kvality mlyny (GoodMills Česko s. r. o. – mlyn Kyjov a Mlyn Havlíčkův Brod, spol.
s r.o.). Okrem výborných výkupných parametrov dosahuje vysoké hodnoty deformačnej energie cesta W
(250–300 10-4J) a opƟ málny pomer P/L okolo hodnoty 0,7.

 

LG ABSALON

Ako na odrodu LG ABSALON

Skorá potravinárska pšenica s vynikajúcim a veľmi vyrovnaným zdravotným stavom. Veľkým prínosom
je rezistencia proti pravému steblolamu – gén Pch1. Odroda má kratšie steblo → výška porastu je približne 85 cm,
s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Úrodu tvorí vyšším počtom stebiel a vyšším počtom zŕn v klase (kompenzačný až odnoživý/ hustotný typ). Je vhodný do všetkých výrobných oblastí a je možné ho pestovať
za použitia bezorebných technológií po obilnine aj po kukurici. Odroda je vhodná aj na neskorú sejbu. Pri intenzívnom pestovaní doporučujeme aplikovať strednú dávku regulátora rastu a štandardné ošetrenie fungicídmi.

Na stiahnutie: 

LG ABSALON – produktový list

Viac informácii nájdete tu:

https://lc.lgseeds.cz/odrudy/obilniny/psenice-ozima/lg-absalon/

 

Zástupca pre ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku