CASANOVA

CASANOVA

           .. Výnos, skorosť, kvalita, pre sladovne istota..

Typ: dvojradový

Kvalita: sladovnícka

Preferované pivovary: Heineken Slovensko Lycos – Trnavské sladovne

Popis:

 • skorá sladovnícka odroda preferovaná sladovňami a pivovarmi na Slovensku

Prednosti:

 • najskoršia odroda v sortimente
 • najvýnosnejšia dvojradová odroda v ČR v trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZÚZ 2008–2010 v neošetrenej i ošetrenej variante pestovania
 • najpestovanejšia odroda na Slovensku s podielom 23,37 % množiteľských plôch v roku 2016

Hospodárske vlastnosti:

 • Výnos zrna v ČR v registračných skúškach ÚKZÚZ v rokoch 2028 a 2010

Pozn.: Výnos zrna v % je uvedený na priemer kontrolných odrôd Breunskylie a Campanile v neošetrenej a ošetrenej variante pestovania. N – neošetrená, O – ošetrená

Agrotechnické odporúčania:

 • Odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Možné pestovanie po obilnine.
  Termín siatia: v ATL pre danú výrobnú oblasť.
  Výsevok: 3,5–4,0 MKS na hektár.
  Morforegulátory rastu použiť v nižšej dávke pri vysokej intenzite pestovania.

Zástupca pre ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

 

Na stiahnutie:

CASANOVA – produktový list

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku