BUTTERFLY

BUTTERFLY

BUTTERFLY

  • Vysoký obsah dusíkatých látok
  • Výborný zdravotný stav
  • Dobrá odolnosť voči poliehaniu
  • Vynikajúca mrazuvzdornosť

..Sila rastu, záruka výsledkov..

PESTOVANIE

Odroda Butterfly maximálne využije svoj výnosový potenciál, ak sa dodrží agrotechnický termín výsevu po zlepšujúcej predplodine. Výsevok volíme v hladine 3-4 tisíc klíčivých zŕn na meter štvorcový, pri ranom seťu za optimálnych podmienok volíme 3 tisíce klíčivých zŕn. Odroda je klasového typu, stredne odnoživá (500-550 kláskov/m2) s vysokou HTS (hodnotou technického stupňa). Disponuje veľmi dobrým odolnostiam k poliehaniu. Morforeguláciu, ako štandardný agrotechnický zásah, odporúčame vykonať prípravkom na báze CCC vo fázi BBCH 28-30 v strednej dávke (1,0 – 1,5 l/ha). Hladinu dusíkatého hnojenia volíme podľa predplodiny, dôraz je treba dať na kvalitatívne prihnojenie v období pred klasaním. V suchšom období je možné prihnojenie vykonať roztokom močoviny. Odroda disponuje vysokou úrovňou obsahu N-látok v zrne a stabilnou kvalitou. Odroda nemá z hľadiska napadnutia chorobami výrazné riziká, má dobrú odolnosť k listovým aj klasovým chorobám. V bežnom roku postačujú štandardné dávky fungicídneho ošetrenia, s ohľadom na stav chorôb stébel.

BUTTERFLY

Viac informácií o odrode nájdete na nasledujúcom linku: 

https://selgen.cz/psenice-ozima/butterfly/

NA STIAHNUTIE:

PRODUKTOVÝ LIST- BUTTERFLY

Zástupca pre ČR a SR: Selgen, a.s.

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku