AIRBUS

AIRBUS

✔ Veľmi skorá osinatá odroda
✔ Výborná úroda vo všetkých oblasƟ ach
✔ Kvalita E
✔ Vhodná aj do prísuškových oblastí
✔ Vysoká odolnosť voči klasovým fuzariózam, hrdze pšenicovej a plevovej
✔ Vhodná predplodina pred repku
✔ 3. najpestovanejšia odroda v SR

..Skorosť, osinatosť, kvalita
Airbus to je elita!..

 

Airbus – skoré „E“ s vysokými úrodami v pokusoch aj v praxi. Odroda je veľmi skorá osinatá odroda, ktorá dosahuje vysoké úrody vo všetkých oblastiach. Skorosť umožňuje zaradiť Airbus ako predplodinu pred repku. V ŠOS ÚKSÚP (SK) dosahoval najlepšie úrody v KVO a RVO, čo naznačilo vhodnosť tejto odrody aj do teplejších a suchších oblastí.Kvalita E je daná veľmi vysokým obsahom dusíkatých látok, vysokým číslom poklesu aj vysokou hodnotou Zelenyho testu.

Pestovateľskými prednosťami odrody je veľmi dobrá odolnosť voči hrdzi plevovej aj pšeničnej a klasovým chorobám. Vďaka kvalite E, skorosť a ostatným vlastnosťam je treťou najpestovanejšou odrodou na Slovensku.

AKO NA ODRODU AIRBUS

Airbus je veľmi skorá osinatá odroda E kvality. Dosahuje veľmi dobré úrody vo všetkých oblastiach, vrátane
prísuškových. Vzhľadom k skorosti doporučujeme dodržať agrotechnický termín sejby v danej oblasti → nedoporučujeme predčasné termíny sejby. Odroda je charakteristická strednou až nižšou odnoživosťou. Optimálny počet produkơ vnych stebiel je v rozmedzí 550–650 klasov/m2
. Odroda na jar veľmi rýchlo regeneruje a prechádza
do generaơ vnej fázy. Preto sa doporučuje dusíkaté hnojenie doplniť o prihnojenie fosforom.
Odroda sa vyznačuje elitnou potravinárskou kvalitou, preto sa doporučuje technológia pestovania s dvoma fungicídmi. Ošetrenie regulátorom rastu sa doporučuje aplikovať s cieľom skrátiť, a predovšetkým spevniť steblo.
Kvalitatívne prihnojenie sa doporučuje aplikovať včas, väčšinou na začiatku klasenia

Na stiahnutie: 

AIRBUS- produktový list

 

Zástupca pre ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku