MOSCHUS

MOSCHUS

MOSCHUS

✔ Najvyššia a veľmi stabilná kvalita E
✔ Vysoká odolnosť voči porastaniu zrna
✔ Vynikajúci zdravotný stav
✔ Vysoká odolnosť voči fuzariózam
✔ Vhodná k sejbe po obilnine aj po kukurici
✔ Vhodná aj pre ekologické poľnohospodárstvo
✔ 3. najpestovanejšie E v Nemecku
✔ Vhodná aj pre neskorú sejbu
✔ Veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu
✔ Veľmi dobrá zimuvzdornosť

..Pestujeme budúcnosť, žneme úspech..

Pšenica ozimná odroda MOSCHUS je E-kvalitná pšenica vyznačujúca sa vynikajúcou odolnosťou voči chorobám listov a klasu. Vďaka kombinácii svojich vlastností patrí medzi najlepšie ozimné pšenice. Priemerný výnos tejto odrody na okrese Prostějov bol 8,04 t/ha, čo výrazne prevyšuje priemer okresu, ktorý bol len 6,63 t/ha. Odroda teda  preukázala vynikajúcu schopnosť vyrovnať sa s nepriaznivými podmienkami. Vysádza sa na jeseň a zberá v lete nasledujúceho roka. Počas zimy je vo vegetatívnom stave a na jar vyrastie v plnohodnotnú rastlinu.

Je vhodná do všetkých výrobných oblastí. Vďaka výbornému zdravotnému stavu a vysokej odolnosti voči fuzariózam sa môže pestovať po obilninách a kukurici na zrno.
Moschus je kompenzačný typ odrody. Veľmi dobre znáša neskorý výsev. Úroda je tvorená počtom klasov v kombinácii s vysokou HTZ. OpƟmálna hustota porastu je 600 – 700 klasov/m2.

Na dosiahnutie maximálnej úrody odporúčame použiť intenzívnu technológiu pestovania so základnou dávkou
regulátora rastu a fungicídu. Vzhľadom na výborný zdravotný stav je možné fungicídy aplikovať len podľa aktuálneho tlaku jednotlivých chorôb

MOSCHUS

Na stiahnutie: 

MOSCHUS – produktový list

Viac informácií nájdete:

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/osivo-a-sadba-1/moschus-e-kvalita-pro-ty-co-chteji-nej

Zástupca pre ČR a SR: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku