MALZ

MALZ

Hrubčická odroda s unikátnou sladovníckou kvalitou. Tretia najpestovanejšia odroda na české pivo v ČR a tretia najpestovanejšia v SR.

Prednosti

  • dlhodobo žiadaná sladovnícka odroda v ČR a SR
  • má výberovú sladovnícku kvalitu
  • odroda odporúčaná Výskumným ústavom pivovarským a sladovníckym pre výrobu piva s CHZO České pivo
  • sladovnícka kvalita je výnimočná tým, že odrodu Malz je možné použiť ako pre výrobu Českého piva, tak i pre výrobu štandardných druhov pív

 

Hospodárske vlastnosti

Kvalita v skúškach pre odporučené odrody ÚKZÚZ v rokoch 2014–2017

NL

(%)

E

(%)

RE45

(%)

K

(%)

DM

(WK)

DSP

(%)

F

(%)

BGw

(MG/L)

11,1 83,1 41,0 44,4 322 81,5 86

           205

Pozn.: NL – obsah dusíkatých látok, E – extrakt v sušine sladu, RE45 – relatívny extrakt pri 45 °C, K – Kolbachovo číslo, DM – diastatická mohutnosť, DSP – dosiahnuteľný stupeň prekvasenia, F – friabilita, BGw – obsah betaglukánov.

 

Agrotechnické odporúčania

Pestovanie

Pestovateľsky overená a spoľahlivá odroda. Agrotechnika vychádza zo všeobecných zásad výroby zrna pre sladovnícke účely. Na základe výsledkov skúšania je odporúčané morenie osiva nepostrekovým fungicídom Systiva s účinkom na múčnatku trávovú a listové škvrnitosti.

Fungicídna ochrana

Prvé fungicídne ošetrenie zamerané predovšetkým na múčnatku trávovú vykonať vo fáze 25–32, t.j. v dobe plného odnožovania až do prvej polovice stĺpikovania.

 

PRÁVNE CHRÁNENÁ ODRODA

Držiteľ šľachtiteľských práv: Limagrain Europe S.A.

 

NA STIAHNUTIE:

MALZ – produktový list

MALZ

Zaujíma vás doprava do vašej obce?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.