MAGURA

MAGURA

ĎATELINA LÚČNA /ČERVENÁ / Trifolium pratense L.

Odroda bola vyšľachtená a je udržiavaná na ŠS Malý Šariš, VÚRV Piešťany. Východiskovým materiálom je 6 rodín odrôd: MŠ-93, MŠ-92, Kvarta, DO-5, MŠ-50, MŠ-89-217. V ŠOS bola odroda skúšaná od roku 1998 pod označením MŠ-14.

Magura je stredne skorá tetraploidná odroda, o 1-2 dní skoršia ako registrovaná odroda Sigord. Rastový habitus má stredne vzpriamený. List má tmavšie zelenej farby, stredne dlhý a stredný až široký s výraznou bielou kresbou. Steblo má strednej dĺžky a stredné až hrubé. Semeno má viacfarebné. Hmotnosť tisícich semien má 2,55 g.

Podľa výsledkov v ŠOS preukázala dobrú úroveň krmovinárskych produkčných schopností v I. i v II. užitkovom roku v zelenej hmote, kde prekonala obidve kontrolné odrody. V sene bola v I. užitkovom roku na úrovni odrody Sigord, ale lepšia ako Tempus. V II. úžitkovom roku v úrode sena prekonala kontrolné odrody. Odroda Magura má rýchly jarný rast a rýchle obrastanie po kosbách. Zdravotný stav a vytrvalosť do II. užitkového roku je stredná. Je vhodná pre pestovanie na ornej pôde ako monokultúra alebo v ďatelino-trávnych miešankach.

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku