KINGFISHER

KINGFISHER

Najvýnosnejšia zelenosemenná odroda v ČR, registrácia v ČR 2018

 

PREDNOSTI

  • najvýnosnejšia zelenosemenná odroda na trhu na základe registračných skúšok ÚKZÚZ 2015–2017
  • veľmi vysoká odolnosť voči poliehaniu počas vegetácie i pred zberom
  • veľmi dobrá až vysoká odolnosť voči chorobám hrachu
  • vysoká farebná vyrovnanosť semien
  • odroda s najnižšou aktivitou trypsín inhibítora v sortimentu hrachu

 

HOSPODÁRSKE VLASTNOSTI

Výnos semena v registračných skúškach UKZUZ v roku 2015 – 2017

Ročník

2015 2016 2017

PRIEMER

KINGFISHER (%)

103

97 101

101

KINGFISHER (t/ha)

6,28

5,10 4,79

5,39

Piemer kontrol (t/ha)

6,10 5,25 4,73

5,36

Výnos semena je uvedený v % na priemer kontrolných odrôd Audit, Eso, Salamanca, Impuls.

 

AGROTECHNICKÉ ODPORÚČANIA

Pestovanie

Stredne skorá odroda vhodná do repárskej, obilnej a zemiakárskej výrobnej oblasti. Pre zachovanie kvality semena zberať pri vyššej vlhkosti (20–16 %), pri nižšej vlhkosti dochádza k poškodzovaniu semien a k stratám výdrolem.

 

PRÁVNE CHRÁNENÁ ODRODA

Držiteľ šľachtiteľských práv: Limagrain Europe S.A.

 

NA STIAHNUTIE:

KINGFISHER – produktový list

KINGFISHER

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku