ATLAS

ATLAS

Stredne skorá, bezlistá odroda s ambíciami zaujať na trhu pozíciu Zekonu.

 

CHARAKTERISTIKA

 • veľmi dobrý zdravotný stav
 • rýchly počiatočný rast
 • značná odolnosť ku komplexu koreňových a krčkových chorôb
 • stredne odolná k plesni hrachu, hnedej škvrnitosti a vírusovým ochoreniam
 • odolnosť proti poliehaniu nad priemerom kontrol
 • vysoký výnos semena
 • vysoký obsah N-látok
 • väčšie zelené semeno valcovitého tvaru veľmi vyrovnané farby
 • nízka aktivita trypsín-inhibítora

 

HISTÓRIA ODRODY

 • pôvod SG-L 905 X TERNO
 • rok registrácie 2010
 • vyšľachtené SS Lužany

 

NA STIAHNUTIE:
Agrotechnické odporúčania

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku