ANDROMEDA

ANDROMEDA

Pre svoj vysoký a stabilný výnos semena bola registrovaná už po dvoch rokoch registračného skúšania ÚKZÚZ. Bola u nej preukázaná zvýšená antinematódnosť.

 

CHARAKTERISTIKA

 • Odroda horčice bielej ANDROMEDA je určená ako pre pestovanie na semeno, tak aj pre potreby zeleného hnojenia a ozdravenie pôdy. Pre svoj vysoký a stabilný výnos semena bola registrovaná už po dvoch rokoch registračného skúšanie ÚKZÚZ. Bola u nej preukázaná zvýšená antinematódnosť, a preto je obzvlášť vhodná pre lokality, kde sa požaduje ozdravenie pôdy od háďatiek a ďalších škodlivých organizmov v pôde.

 

 • Odroda ANDROMEDA je vhodná pre všetky produkčné oblasti, viac jej vyhovujú oblasti teplejšie s hlinitými pôdami a dostatkom zrážok. Menej jej vyhovujú ľahké, piesčité a vysychavé pôdy a lokality s trvalým nedostatkom vlahy.

 

 • ANDROMEDA je skorá odroda so stredne mohutnou rastlinou. Stonka je žltozelená, stredne vysoká s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. List je svetlozelený, bohato lalokovitý so slabším zúbkovaním okrajov. Farba kvetov je svetložltá až žltá, rastliny bohato a vyrovnane kvitnú. Šešule sú veľké so stredným až vysokým počtom semien. Semeno je žlté, guľaté s vysokou hmotnosťou 1000 semien. Podiel sivých semien je nízky. Obsah oleja v sušine semena je stredný, obsahuje kyselinu erukovú.

 

POPIS ODRODY

Bolo preukázané, že ANDROMEDA má z odrôd domáceho sortimentu najvyššiu úroveň antinematódnosti. Preto nájde zvýšené uplatnenie ako plodina na zelené hnojenie a ozdravovanie pôdy, zvlášť v repných oblastiach. Pritom má zároveň rýchly a silný generatívny vývoj rastlín pri záseve v neskorom lete.

 

 

Základné agrotechnické odporúčania pre pestovanie na semeno

Produkčná oblasť

 • najlepšie repná a obilná výrobná oblasť

Predplodina

 • nemá zvláštne nároky, vhodné je zaradenie po obilnine

Termín siatia

 • pokiaľ možno čo najskôr, najlepšie v marci. Nevhodné termíny sú od druhej polovice apríla. Termín siatia voliť i s ohľadom na neskoré mrazy, pretože teploty pod mínus 5 °C môžu mladé rastliny zničiť.

Výsevok

 • 10 až 12 kg osiva na 1 ha

Hnojenie dusíkom

 • pred siatím 30 až 40 kg N/ ha, prihnojenie počas vegetácie 30 až 50 kg N/ ha

Ošetrenie po zasiati

 • herbicídne ošetrenie registrovanými prípravkami. Insekticídne ošetrenie proti skočkám, popr. i krytonosom.

Ošetrenie počas vegetácie

 • insekticídne ošetrenie proti blýskáčikom, ktoré sa na horčici môžu premnožiť. Fungicídne ošetrenie proti sklerotínii, v prípade zvýšeného rizika jej výskytu.

Zber

 • v plné zrelosti (byľ a vetvy sú suché a lámu sa). Šešule samovoľne nepukajú a nehrozia vyššie straty výdrolu.

 

PRÁVNE CHRÁNENÁ ODRODA

Držiteľ šľachtiteľských práv: SELGEN, a.s.

 

NA STIAHNUTIE:
Agrotechnické odporúčania

 

Galéria:

 

 

Dopravíme vám vaše poľnohospodárske výrobky do každej obce na Slovensku